Data Rusunawa

No Nama Kode Luas Tanah M2 Luas Bangunan M2
1 Mark Otto @mdo @mdo
2 Jacob Thornton @fat @mdo
3 Larry the Bird @twitter @mdo
4 Larry the Bird @twitter @mdo
5 Larry the Bird @twitter @mdo
6 Larry the Bird @twitter @mdo
7 Larry the Bird @twitter @mdo
8 Larry the Bird @twitter @mdo
9 Larry the Bird @twitter @mdo
10 Larry the Bird @twitter @mdo
11 Larry the Bird @twitter @mdo
12 Larry the Bird @twitter @mdo
13 Larry the Bird @twitter @mdo

Informasi Rusunawa

16 Octo
19 March
19 July

Kontak Kami

Jln. Jend. Sudirman No. 2
(0271) 644320, 642020PSw. 489
dinasperumahan@surakarta.go.id